XIX Cieplickie Koncerty Organowe 2021 Małgorzata P

Idea

Cieplickie koncerty organowe rozpoczęły się w 2002r z inicjatywy Jana Tomasza Adamusa  i rady parafialnej.. W organowym krajobrazie Dolnego Śląska powrócił do życia kolejny duży, koncertowy instrument – pamiątka po czasach, kiedy kultura muzyczna luterańskich kościołów promieniowała na swoje otoczenie, wpływając silnie na poziom życia społecznego.
  Stan sprzed II wojny światowej jest już oczywiście zamkniętym rozdziałem historii, jednak to na nas spoczywa obowiązek pamięci o osiągnięciach kulturalnych poprzednich pokoleń i kontynuowanie w miarę możliwości tamtych dobrych tradycji.
  Muzyka organowa odgrywała zawsze szczególną rolę w duchowości luterańskiej. Dowodem na to może być  nawet samo umieszczenie organów w cieplickim kościele – nad ołtarzem. Takie rozwiązanie, umożliwiające kontakt wzrokowy słuchaczy z emporą muzyczną, sprawia, że działalność artystów przestaje być liturgicznym tłem, akompaniamentem a zyskuje rangę swoistej ceremonii. Naturalnym następstwem tego dowartościowania muzyki w kościele jest jej ekspansja poza ramy nabożeństwa. Stąd zapewne idea dodatkowych koncertów organowych, które spotkać można już w XVII wieku. W twórczości  wielkich organistów przeszłości takich jak  J.P.Sweelinck, D.Buxtehude czy J.S.Bach znajdujemy utwory inspirowane praktyką liturgiczną, ale rozmiarami wykraczające poza „pojemność” tradycyjnych nabożeństw.  Wielkich rozmiarów fantazje na tematy chorałów luterańskich pisało wielu kompozytorów-organistów z Maxem Regerem na czele.
    Nie chodzi  jednak o to, żeby nadawać muzyce piętno wyznaniowości, gdyż to pogwałcałoby jej abstrakcyjną naturę.
    Naszym celem jest natomiast, aby każdy recital organowy opierał się na pewnych założeniach ideowych i był dla słuchacza nie tylko przeżyciem duchowym, ale i „lekcją sztuki”. Stawia to przed wykonawcą trochę większe zadania, ale z drugiej strony jest wyzwaniem pozwalającym rozwinąć skrzydła.  Chcemy ustrzec się sytuacji, w której dla rzekomego podniesienia atrakcyjności koncertu organista występuje z innym instrumentalistą bądź śpiewakiem, wykonując często utwory kompromisowo, według przypadkowego klucza, sprowadzając formę koncertu do banalnego popisu.
Chcemy udowodnić, że  koncert muzyki organowej na dobrym poziomie może być dla słuchacza wyrafinowaną rozrywką, skłaniać do kontemplacji a przy tym być doskonałym sposobem spędzenia letniego wieczoru. Naszą publiczność stanowią stali bywalcy - mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic,
kuracjusze Uzdrowiska Cieplice, turyści i goście zagraniczni. Artyści to w większości muzycy z różnych ośrodków polskich, ale także obcokrajowcy. Ważnym elementem naszej działalności jest stwarzanie możliwości występu młodym muzykom, absolwentom akademii muzycznych, dla których występ w Cieplicach jest ważnym krokiem do samodzielnej pracy i kariery artystycznej.

Serdecznie zapraszamy!

Marcin Armański - Dyrelktor artystyczny Cieplickich Koncertów Organowych