Jak często czytasz Pismo Święte?

Zakończenie budowy konstrukcji dachu po przeniesieniu domu modlitwy z Rząsnik do Łomnicy

Wydarzenia » Zakończenie budowy konstrukcji dachu po przeniesieniu domu modlitwy z Rząsnik do Łomnicy

16. sierpnia na zaproszenie Pani Elizabeth von Kunster, ks. Sebastian Kozieł wziął udział w uroczystym dziękczynieniu za pomyślne ukończenie budowy konstrukjcji dachu Domu Modlitwy w Łomnicy. Pani Elizabeth von Kunster postanowiła przenieść Dom Modlitwy z Rząśnik do Łomnicy i w ten sposób uratować go przed ruiną. Po wojnie Dom Modlitwy został odebrany tamtejszej społeczności ewangelickiej. Nie mając gospodarza popadał w ruinę. W Łomnicy zyska nowe życie pełniąc funkcje ekumeniczne i kulturalne.